Spring naar content

7 publicaties gevonden

 • HBSC 2021

  Dit Nederlandse onderzoek wordt sinds 2001 elke vier jaar uitgevoerd onder een landelijk representatieve groep leerlingen in groep 8 van de basisschool en in het voortgezet onderwijs in de leeftijd…

  Rapport
 • HBSC 2017

  Dit rapport bevat de nieuwste resultaten van het Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) onderzoek in Nederland. Dit is een landelijk representatief onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van…

  Rapport
 • gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland

  Dit rapport bevat de nieuwste gegevens uit het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek. Dit is een landelijk representatief onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van de schoolgaande…

  Rapport
 • nemesis-2, opzet en eerste resultaten

  Deze publicatie biedt een overzicht van de uitkomsten van de basismeting van NEMESIS-2. Het is de eerste publicatie die uit het onderzoek voortkomt. Behalve kerncijfers over psychische aandoeningen en het…

  Boek
 • bevindingen uit de literatuur en uit recent cijfermateriaal

  Enerzijds lijkt sport voor kinderen met gedragsproblemen daadwerkelijk iets te kunnen betekenen, anderzijds bestaat het vermoeden dat deze groep kinderen juist door hun problemen minder participeren in sport. Voor de…

  Rapport
 • gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland

  Dit rapport bevat de nieuwste gegevens uit het HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-aged Children). U vindt hierin informatie over de gezondheidsbeleving, de psychische gezondheid, de mate van sociale integratie en…

  Boek