Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • fostering urban life in the compact city to optimize high density urban living

    Zowel binnenstedelijke verdichting als een op de mens gefocust leefbaar stadsleven zijn populaire concepten in de hedendaagse Nederlandse stedenbouwkunde. Sebastien Reinink onderzocht hoe deze op het oog tegengestelde discoursen over…

    Scriptie