Spring naar content

12 publicaties gevonden

 • het effect op leerlingen van het herinrichten van schoolplein tot gezond schoolplein

  Na de herinrichting van een schoolplein tot ‘Gezond Schoolplein’ is het sociale klimaat op het plein beter dan daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en TNO,…

  Rapport
 • de rol van groen in de woonomgeving

  De BeweegKuur is een leefstijlinterventie die beoogt blijvend gezonder voedings- en beweeggedrag te realiseren. Qua beweging is het de bedoeling dat de deelnemers op het eind van de BeweegKuur uitstromen…

  Rapport
 • een interventiestudie, de effecten van het groen herinrichten van schoolpleinen op de ontwikkeling, het welzijn en de natuurhouding van het kind.

  Op vier basisscholen, gelegen in Rotterdamse aandachtswijken, is het effect van het groen herinrichten van het schoolplein op de kinderen onderzocht. Een vijfde school fungeerde als controleschool. Het onderzoek bestond…

  Rapport
 • een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de recreatie

  Dit essay is het (voorlopige) eindpunt van een denkproces dat begon bij de recreatiescenario’s zoals deze in de Recreatieschets 2020 (Ministerie van LNV, 1997) zijn verwoord. Het schetst een visie…

  Rapport
 • a comparative study of two urban neighbourhoods in Ghent, Belgium

  This paper investigates the nature of the relationship between the greenness of the local environment and the health and well-being of its inhabitants by looking at a number of possible…

  Boek
 • adding quality to quantity

  Previous research shows a positive link between the amount of green area in one’s residential neighbourhood and self-reported health. However, little research has been done on the quality of the…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • a question of scale?

  Cities are expanding and accommodating an increasing proportion of the world’s population. It is important to identify features of urban form that promote the health of city dwellers. Access to…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • nadere beschouwing van de mogelijke bijdrage van groen in de woonomgeving aan de preventie van overgewicht bij schoolkinderen

  Een in eerder onderzoek gevonden relatie tussen de aanwezigheid van groen en de prevalentie van overgewicht onder schoolkinderen is theoretisch uitgediept. Dit heeft geleid tot een conceptueel model waarin het…

  Rapport
 • een verkennend onderzoek naar de relatie tussen volksgezondheid en groen in de leefomgeving

  De kwaliteit van de leefomgeving staat sterk in de belangstelling. Een van de redenen hiervoor is het veronderstelde positieve effect van een natuurlijke leefomgeving op de gezondheid van mensen. In…

  Rapport