Spring naar content

6 publicaties gevonden

 • publiek-private samenwerking bij multifunctionele sportaccommodaties

  Publiek-private samenwerking (PPS) is een in populariteit groeiende organisatievorm bij het realiseren en exploiteren van maatschappelijke voorzieningen. Voor publieke en private partijen is er de gezamenlijke opdracht om via PPS…

  Boek
 • ervaren impact en werkzame mechanismen van Bewegen naar Werk

  De gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport zijn in 2013 gestart met Bewegen naar Werk. Bewegen naar Werk is een van de zogenoemde ‘ontwikkelnetwerken’ binnen de gemeente Rotterdam. De ontwikkelnetwerken hebben…

  Rapport
 • resultaten van een schoolsportprogramma

  Challenge010 maakt het voor jongeren van scholen uit het Rotterdamse voortgezet onderwijs mogelijk om via hun school in verenigingsverband te sporten. Het programma richt zich hoofdzakelijk op jongeren van 12…

  Rapport
 • kwalitatief onderzoek naar de bewustwording, kennis- en interventiebehoefte

  Dit onderzoeksrapport biedt een overzicht van de huidige mate van bewustwording bij MKB bedrijven en een overzicht van de kennis- en interventiebehoefte bij MKB bedrijven over het thema sedentair gedrag.

  Rapport
 • het sturen van gezondheid en vitaliteit

  Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de bedrijven in 2010 een beleid voerde om lichaamsbeweging bij medewerkers te stimuleren. Stimulering van beweging blijkt ook zeker geen garantie voor een…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een kwantitatief onderzoek naar de sportdeelname van islamitische vrouwen in Nederland

  De onderzoeksvraag die in dit bacheloronderzoek centraal staat luidt als volgt: welke cultureel bepaalde factoren zijn van invloed op de deelname aan sport door islamitische vrouwen in Nederland? Hierbij wordt…

  Scriptie