Spring naar content

12 publicaties gevonden

 • een investering waard!

  Onderzoek dat aansluit bij de bredere aandacht voor sportbeleid in het algemeen. De resultaten van dit onderzoek zijn voor een groot deel gebaseerd op de bevindingen van direct betrokkenen bij…

  Rapport
 • verslag van de 1-meting (2002) en vergelijking met de 0-meting (1998) van het topspor

  In 2002 is het topsportklimaat in Nederland opnieuw gemeten, nadat in 1998 een 0-meting is gedaan. Het topsportklimaat is bepaald door dit te laten beoordelen door topsporters, toptrainers en topsportcoördinatoren.…

  Boek
 • Ajax binnen voetballend Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog

  Scriptie waarin de houding en reacties van de Amsterdamse voetbalwereld in het algemeen en Ajax in het bijzonder tegenover de maatregelen van de Duitse bezetter op sportgebied zijn onderzocht. Aan…

  Rapport
 • een evaluatie van het handboek dat is ontwikkeld in het kader van het project Fit & Fun

  NOC*NSF heeft in samenwerking met de stichting Jeugd in Beweging een handboek ontwikkeld als hulpmiddel voor intermediairs die (gaan) werken met het project Fit & Fun. Er is in dit…

  Rapport
 • een vooronderzoek in opdracht van NOC*NSF

  Vooronderzoek dat ingaat op de mogelijkheden om de effecten van verenigingsondersteuning te meten, en ook inzicht geeft in die effecten alsook in de succes- en faalfactoren van deze vorm van…

  Rapport
 • de betekenis van een belendend Hotel- en entertainmentcomplex voor de toekomst van de Scheg

  Effectrapportage van de mogelijke effecten van een hotel- en entertainmentcomplex naast sport- en recreatiecentrum De Scheg te Zwolle.

  Rapport
 • beleid en onderzoek, editie 2002

  Tweede deel van een periodiek naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in beleidsontwikkelingen en onderzoeksbevindingen op sportgebied.

  Jaarboek
 • Wat heeft 35 jaar sportbeleid teweeg gebracht? Heeft de sport nog wel toekomst? Experts als Erica Terpstra, Wouter Huibregtsen, Han Kemper, Wim van Zijl, Joop Alberda en Jan van Gorsel…

  Boek
 • definitief basis- en startdocument

  RSO staat voor Richtlijn Sportdeelname-Onderzoek. De RSO bevat afspraken over de (basis)vraagstelling van grootschalig sportdeelname-onderzoek op landelijk en gemeentelijk niveau. Ook bevat de RSO afspraken over het onderzoeksprotocol en de…

  Rapport