Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • onderzoek naar randvoorwaarden voor nieuw sportaanbod bij sportbonden

    Dit onderzoek gaat over nieuw sportaanbod bij sportbonden, de belemmerende en ondersteunende factoren bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe sportaanbod en hoe zich dit verhoudt tot de bestaande…

    Scriptie