Spring naar content

32 publicaties gevonden

 • In Nederland zijn er slechts enkele systematische onderzoeken naar de mate van lichamelijke activiteit, sportdeelname en sportletsels. In opdracht van het ministerie van VWS vindt jaarlijks een onderzoek plaats naar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit boek geeft een overzicht van diverse veldtesten en testbatterijen voor het meten van antropometrie, kracht, uithoudingsvermogen, snelheid en vaardigheid bij gezonde kinderen van 4 tot en met 18 jaar.…

  Boek
 • van wetenschap naar praktijk

  In deze uitgave wordt ingezoomd op fibromyalgie en sportief bewegen. Het gaat hierbij niet om therapeutisch handelen, maar om activiteiten in het kader van aangepast sportief bewegen.  Op basis van…

  Rapport
 • intreerede Tinus Jongert

  Intreerede van Tinus Jongert in het kader van het lectoraat Innovatieve Beweegstimulering en Sport aan de Haagse Hogeschool op 27 mei 2009.

  Proefschrift/oratie
 • Het bewegen van kinderen is het expliciete deskundigheidsterrein van vakdocenten LO. Voor kinderen is buitenspelen een van de belangrijkste beweegactiviteiten. Op 23 september 2013 was op de Hogeschool van Amsterdam een bijeenkomst over buitenspelen. Tijdens…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bij Nederlandse kinderen is er in steeds grotere mate sprake van lichamelijke inactiviteit en overgewicht. Voor stadskinderen wordt bewegen en spelen steeds moeilijker door de toenemende bebouwing en het drukke…

  Rapport
 • In opdracht van NISB heeft TNO-PG, Bewegen Gezondheid een inventarisatie uitgevoerd van de beweegadviezen voor mensen met een chronische aandoening binnen (para)medische richtlijnen. Dit rapport is een verslag van de…

  Rapport
 • een pilotstudie

  De resultaten van deze pilotstudie laten zien dat het haalbaar is om met verschillende meetinstrumenten fysieke activiteit van ouderen in het verpleeghuis vast te stellen. De resultaten suggereren dat ouderen…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift