Spring naar content

6 publicaties gevonden

 • wat is het verband tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties?

  Deze factsheet geeft de verbanden weer tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties. We geven onderzoeksresultaten weer voor de volgende drie relaties: Het effect van Gezonde School-activiteiten op leefstijl:…

  Factsheet
 • inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod

  Op scholen worden interventies aangeboden om de leefstijl van leerlingen te verbeteren, zoals het stimuleren van fysieke activiteit en gezond eten. Deze interventies hebben meer kans van slagen als ouders…

  Rapport
 • basisonderwijs

  De handleiding Gezonde School is bedoeld voor professionals die basisscholen ondersteunen bij integrale en structurele gezondheidsbevordering. De handleiding biedt een praktische werkwijze om planmatig met gezondheidsbevordering op school aan de…

  Handboek / handleiding
 • stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD'en en scholen

  Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van gezondheidsbevorderende activiteiten in het onderwijs zijn beschikbare reviews geanalyseerd. In hoofdstuk 2 van dit rapport worden de resultaten van de literatuurreviews weergegeven.…

  Rapport
 • een handleiding

  NIGZ en ZonMw hebben samen een handleiding uitgebracht voor het uitvoeren van kennissyntheses. Kennissynthese is een aanpak om op systematische en transparante wijze onderzoeksresultaten om te zetten in bruikbare kennis…

  Handboek / handleiding