Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • een alternatieve aanpak voor een lesperiode crawl

    Dit artikel is een bijdrage vanuit België over Sport Educatie, waarbij met zwemmen het crawlen wordt geleerd door leerlingen ook organisatorische rollen te laten vervullen. Het gaat hierbij niet alleen…

    Artikel in vaktijdschrift