Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • ambitie en kaders voor het sociaal domein 2018 - 2022

    Deze MAG vervangt alle beleidsnota’s van de afgelopen jaren, van sport tot Wmo, van jeugdbeleid tot veiligheid- en gezondheidsbeleid en vrijwilligersbeleid. Ook legt dit document verbindingen tussen thema’s en opgaven…

    Beleidsnota