Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • een verkenning van verschillen naar sociaal-economische positie, samenlevingsvorm en land van herkomst, zorg voor euro's -5

  Ieder jaar wordt in Nederland veel geld uitgegeven aan de gezondheidszorg. In 2003 ging het om een bedrag van 57,5 miljard euro. De serie Zorg voor euro’s beschrijft waaraan dit…

  Rapport
 • de kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten, zorg voor euro's -6

  Nederland geeft veel geld uit aan de gezondheidszorg. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn de zorguitgaven ongeveer vertienvoudigd, de inflatie niet meegerekend. De hoogte van zorguitgaven is…

  Rapport
 • 2003, zorg voor euro's, 1

  In 2003 is er volgens het CBS in de gezondheidszorg 57,5 miljard euro uitgegeven, zo’n 12% van het bruto binnenlands product. Deze feitelijke constatering daagt uit tot een verdiepende analyse.…

  Rapport
 • 2003, zorg voor euro's, 4

  Op tal van beleidsterreinen worden preventieve maatregelen ten aanzien van de volksgezondheid uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan drinkwatervoorzieningen, riolering, verkeersveiligheid, rookbeleid en arbeidsomstandigheden. Dankzij goede en actuele regelgeving op deze terreinen…

  Rapport