Spring naar content

41 publicaties gevonden

 • Deze special is een uitgave van NISB en Consument en Veiligheid in het kader van de projecten Bewegen valt goed! In dit nummer o.a. Bewegen valt goed! in het kort…

  Factsheet
 • rapportage kennisontwikkeling en monitoring en evaluatie van het project ‘Sport & Vluchtelingen’

  NOC*NSF, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Kenniscentrum Sport en Right to Play werkten samen om via sport en de sportvereniging een positieve bijdrage te leveren aan een zinvolle dagbesteding, de…

  Rapport
 • gereedschap voor bestuurlijke vernieuwers

  De toolkit helpt verenigingsondersteuners en bestuursleden om in gesprek te gaan over bestuurlijke kwaliteiten en een proces richting bestuurlijke vernieuwing in gang te zetten. Het creëert besef van de huidige…

  Werkboek / instrument
 • de feiten en cijfers

  Sport en bewegen helpt de gezondheid en integratie van vluchtelingen en asielzoekers sterk verbeteren. Welke initiatieven zijn er in Nederland op dit vlak? Wie verzorgt sportactiviteiten op opvanglocaties? Integreren vluchtelingen…

  Online artikel
 • De veranderende maatschappij vraagt ook sportverenigingen om mee te bewegen, zeker op gebied van accommodatiebeheer. Gestimuleerd door NOC*NSF startten de Volleybalbond, het Handbalverbond en de Basketbalbond een unieke samenwerking om…

  Online artikel