Spring naar content

35 publicaties gevonden

 • Deze special is een uitgave van NISB en Consument en Veiligheid in het kader van de projecten Bewegen valt goed! In dit nummer o.a. Bewegen valt goed! in het kort…

  Factsheet
 • rapportage kennisontwikkeling en monitoring en evaluatie van het project ‘Sport & Vluchtelingen’

  NOC*NSF, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Kenniscentrum Sport en Right to Play werkten samen om via sport en de sportvereniging een positieve bijdrage te leveren aan een zinvolle dagbesteding, de…

  Rapport
 • gereedschap voor bestuurlijke vernieuwers

  De toolkit helpt verenigingsondersteuners en bestuursleden om in gesprek te gaan over bestuurlijke kwaliteiten en een proces richting bestuurlijke vernieuwing in gang te zetten. Het creëert besef van de huidige…

  Werkboek / instrument
 • een onderzoek naar sporten bij een sportvereniging voor een positieve ontwikkeling van jongeren in de jeugdhulpverlening

  Heeft sportdeelname een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in de jeugdzorg? Hoe kunnen sportverenigingen en jeugdzorgorganisaties gezamenlijk de sportdeelname van jeugd in de jeugdzorg stimuleren? En hoe…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Matchfixing, wedstrijdvervalsing, wedstrijdmanipulatie of gamefixing krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. In een aantal Europese landen zoals Italië, Duitsland en Finland deden zich ernstige gevallen van matchfixing voor. Dat…

  Online artikel
 • aandacht voor verschillen, om het verschil te maken

  Bestuurlijke vernieuwing staat hoog op de agenda in de sportwereld. De samenstelling van sportbesturen is daarbij een belangrijk thema; divers samengestelde besturen doen het namelijk beter. Onderzoek toont echter aan…

  Artikel in vaktijdschrift