Spring naar content

35 publicaties gevonden

 • waar blijven de vrouwelijke experts in de vakmedia sport?

  “Evert-Jan Hulshof + Jan Janssens + Paul Kok + Frank v. Eekeren + Jan Glorie”: de headline van een van de (digitale) vakbladen in de sector sport en bewegen onlangs.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Deze publicatie geeft een overzicht van de allochtone sportorganisaties in Amsterdam. Het aantal opgerichte allochtone sportorganisaties bedraagt veertig. Er zijn drie organisaties opgeheven en drie staan er op non-actief. Het…

  Rapport
 • bron van kennis en ervaring

  In de periode van 2006 tot en met 2010 heeft het project ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’ plaatsgevonden. Ruim 500 sportverenigingen zijn in deze periode aan de slag gegaan om…

  Rapport
 • het vinden en binden van allochtone vrouwen voor vrijwilligerswerk bij de sportvereniging

  Deze brochure geeft tips en adviezen voor sportverenigingen die aan de slag willen met het werven en binden van allochtone vrouwen voor vrijwilligerswerk. De tips en adviezen zijn bedoeld voor…

  Brochure
 • projecten Meer Bewegen en Valpreventie voor Allochtone Ouderen (MBVAO), handleiding voor beweegbegeleiders, concept

  Deze handleiding biedt hulp aan de begeleiders van het project ‘Bewegen valt goed!’ zodat zij goed in kunnen spelen op vragen van deelnemers. De handleiding bestaat uit twee delen. Het…

  Handboek / handleiding
 • dankzij Meedoen meer jeugdleden... nu de ouders nog over de brug

  Dankzij het project ‘Meedoen all jeugd door sport’ is het aantal jeugdleden bij veel sportverenigingen in de grote steden sterk toegenomen. Ruim de helft van de nieuwe jeugdleden is van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • handboek voor projectleiders

  Dit handboek voor projectleiders is ontwikkeld door Stichting Consument en Veiligheid (C&V) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het handboek is bedoeld als praktisch handvat voor het…

  Handboek / handleiding
 • Brochure over Meedoen Allochtone Jeugd door Sport. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Nederlandse Sport Alliantie (NSA) verzorgen de begeleiding van ‘Meedoen’ en bieden ondersteuning aan…

  Brochure
 • sport en allochtonen, juni 2006

  In deze managementrapportage Breedtesportimpuls staat de vraag centraal welke activiteiten uitgevoerd zijn om de sport- en beweegdeelname van allochtonen te stimuleren en wat hierbij succesfactoren en knelpunten zijn geweest.

  Rapport
 • handboek voor het opzetten en evalueren van projecten bewegen valt goed!

  In 2006 zijn het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Stichting Consument en Veiligheid (C&V), samen met organisaties in een viertal steden (Alkmaar, Rotterdam, Tilburg en Enschede) gestart…

  Handboek / handleiding