Spring naar content

35 publicaties gevonden

 • herkenning en erkenning van diversiteit binnen sportorganisaties

  Deze brochure geeft allereerst inzicht in de knelpunten rondom het betrekken van allochtone jeugd en hun ouders bij de vereniging of bond. Vervolgens worden handvatten en oefeningen gegeven om de…

  Brochure
 • leidraad voor de introductie van projecten Meedoen Allochtone Jeugd door Sport bij sportverenigingen

  Deze handleiding is bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van het overheidsprogramma “Meedoen allochtone jeugd door sport”‘. In deze uitgave staat relevante informatie om gemeenten en sportbonden te ondersteunen bij…

  Boek
 • werkboek voor het ontwikkelen en uitvoeren van een project Ongekend talent

  Werkboek voor het ontwikkelen en uitvoeren van een project Ongekend talent. Dit project kenmerkt zich door de volgende hoofdlijnen: binnen sportverenigingen wordt de behoefte aan kader geïnventariseerd;  potentieel allochtoon kader…

  Werkboek / instrument
 • In dit verslag wordt een situatieschets gegeven van de situatie bij S.V. Bijlmer. S.V. Bijlmer is een van de grootste allochtone sportverenigingen in Nederland.

  Rapport