Spring naar content

22 publicaties gevonden

  • Dit boek is geschreven vanuit de visie dat de speel- en beweegomgeving op een school een essentiële rol kan spelen in de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van kinderen. Met name…

    Boek
  • zorg voor beweging, over observeren en extra zorg in het bewegingsonderwijs op de basisschool

    Dit katern geeft inzicht in het observeren en registreren van bewegingsgedrag en geeft aanwijzingen voor zorgverbreding op dit terrein. Het katern is ontwikkeld vanuit de visie dat een leerkracht van…

    Boek