Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • cross-overs met andere domeinen leren op de randen van sectoren

  Onze sport- en beweegsamenleving is fundamenteel aan .het veranderen. Schoolgaande kinderen bewegen steeds minder. De gevolgen van bewegingsarmoede zijn merkbaar. Per generatie nemen de motorische vaardigheden af en neemt het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Door het enthousiasme en de beweegdrang van kleuters is het gemakkelijk om als leerkracht succes te ervaren in je gymles. Maar om een les echt lerend te maken is er…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Groningen zet stappen

  Of het nu gaat om het kwantitatief in kaart brengen van het beweeggedrag van een groep kinderen, het overbrengen van kennis over lichaamsbeweging of het creëren van bewustwording over gezond…

  Artikel in vaktijdschrift
 • onderzoek naar sportgedrag van middelbare scholieren in Den Haag

  Dit rapport is een verslag van het onderzoek naar het sportgedrag van de Haagse middelbare schooljeugd.

  Rapport