Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • Deze publicatie betreft het jaarlijkse overzicht van de velden van de gemeente Maastricht welke aan de diverse sportverenigingen in gebruik zijn gegeven door de dienst Publieke Werken en Sport. De…

  Rapport
 • discussiebundel (achtergrondinformatie omtrent ontwikkelingen rond de sport)

  Deze publicatie betreft de discussiebundel met achtergrondinformatie omtrent ontwikkelingen rond de sport. De publicatie is opgesteld in het kader van het op 16 mei 1998 gehouden sportdebat. Het bevat beleidsnotities…

  Rapport
 • Deze evaluatie is uitgevoerd om een indruk te krijgen van de tevredenheid over en effectiviteit van de schoolsportprojecten die sinds drie jaar plaatsvinden op een groot aantal basisscholen in Maastricht.…

  Rapport
 • Deze publicatie betreft de dienstbegroting van 1999 van ‘Publieke Werken en Sport’ van de gemeente Maastricht. In de publicatie staan beschreven: de bestuurlijke gegevens, het directieverslag, de bedrijfsvoering, de risicoparagraaf,…

  Rapport
 • gemeente Maastricht

  Deze publicatie betreft de ‘Schoolsportagenda 1995-1996’ van de gemeente Maastricht betreffende de schoolsportprojecten en de buitenschoolse toernooien. In deze agenda staan zowel de namen van de schoolsportprojecten als de data…

  Rapport