Spring naar content

12 publicaties gevonden

 • Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren…

  Rapport
 • Adults should be physically active at moderate intensity for at least two and a half hours every week and children at least one hour every day, according to the new…

  Rapport
 • In this background document the Dutch physical activity guidelines 2017 committee describes the evidence it has collated on the effect that sedentary behaviour has on intermediary factors and its association…

  Rapport
 • In this background document, the Dutch physical activity guidelines 2017 committee describes the evidence it has collated on the effect that physical activity has on intermediary factors and diseases, and…

  Rapport
 • Achtergrond In Nederland bestaan drie normen voor bewegen: de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, die adviseert op minstens vijf dagen per week minimaal een half uur matig intensief te bewegen door…

  Rapport
 • Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia zijn de mogelijkheden hiervoor in en om de steden echter achtergebleven bij de vraag van een…

  Rapport
 • weten wat werkt

  Planologen binnen gemeenten houden onvoldoende rekening met gezondheid als het gaat om maatregelen over de ruimtelijke ordening. Dit is een van de conclusies uit het jong GR signalement ‘Gezond opgroeien:…

  Rapport
 • preventie van overgewicht en obesitas en het risico op eetstoornissen

  De Gezondheidsraad is van mening dat er te weinig bekend is om met zekerheid iets te zeggen over een eventueel gunstig of ongunstig effect van de preventie van overgewicht en…

  Rapport
 • De afgelopen jaren is uit rapportages van het voormalige Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) en de daarna opgerichte Dopingautoriteit gebleken dat in ons land doping in de sport waarschijnlijk een…

  Boek
 • de invloed van de gebouwde omgeving op ons beweeggedrag

  Het aantal mensen met overgewicht of obesitas is aanzienlijk. Dat komt doordat velen verhoudingsgewijs te veel eten en te weinig bewegen. Vast staat dat, ook los daarvan, het tekort aan…

  Rapport