Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • energieprestaties van sportgebouwen

    Ook sportgebouwen moeten aan de energieprestatie-eisen uit het Bouwbesluit voldoen. Aan de hand van zeven bestaande sportgebouwen worden de energiebesparende maatregelen die nodig zijn om aan de energieprestatie-eis of aanzienlijk…

    Boek