Spring naar content

22 publicaties gevonden

 • Leerkrachten schakelen vaak leerlingen in als helpers. Zij vinden het thema Bewegen regelen om meerdere redenen belangrijk: zelfstandigheid van leerlingen vergroten, beweegtijd maximaliseren en instructietijd minimaliseren. Uit onderzoek blijkt dat…

  Boek
 • Lesmap om leerlingen op de basisschool tijdens lessen lichamelijke opvoeding kennis te laten maken met sport. De map bevat leskaarten om leerlingen kennis te laten maken met eenvoudige klimvormen. In het…

  Handboek / handleiding
 • ijkpunten voor het curriculum van het examenvak LO2 vmbo-gl/tl

  Deze publicatie bevat toetsvoorbeelden voor het schoolexamenvak Lichamelijke Opvoeding 2 voor vmbo-gl/tl. het doel hiervan is om de eindtermen te concretiseren en docenten beter in staat stellen om de praktische…

  Handboek / handleiding
 • In het Basisdocument bewegingsonderwijs, een gezamenlijke publicatie van SLO en KVLO, zijn de kerndoelen verder uitwerkt in leerlijnen en tussendoelen voor alle leeftijdsgroepen (van 1/2 tot en met 7/8). Een…

  Verslag
 • voorstellen voor een programma bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs

  In dit document worden de doelen, inhouden en werkwijze voor bewegingsonderwijs binnen het bestek van praktijkonderwijs verkend. Er zijn voor het bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs nu geen richtlijnen en docenten…

  Verslag