Spring naar content

11 publicaties gevonden

 • ‘routeplanner van eerste zwemslag tot wereldtop’

  Dit actieplan is bedoeld om duidelijkheid geven over de richting waarin de KNZB het zwemmen in de periode 2018-2024 wil laten ontwikkelen.

  Verslag
 • waterkracht 3, meerjarenbeleidsplan 2013-2016, algemene ledenvergadering, april 2013

  Deze publicatie betreft het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan van de KNZB voor de periode 2013-2016. Hiermee wordt aangesloten bij de vorige beleidsplan 2009-2012 cyclus en de NOC*NSF Sportagenda 2016. De…

  Beleidsnota
 • update 1.2

  Nadat het ‘Handboek Zwembaden’ in februari 2013 verscheen, is het al snel door zeer velen van de website van de KNZB gedownload. Uit het aantal vragen en suggesties die zijn ontvangen,…

  Handboek / handleiding
 • definitieve versie

  In dit ‘Handboek Zwembaden’ worden tal van aandachtspunten beschreven die van belang zijn voor het ontwerp, de inrichting en het gebruik van zwembaden. Het handboek geeft invulling aan de ambities…

  Handboek / handleiding
 • belediging, bedreiging, en verbale seksuele intimidatie meest opvallend wangedrag

  Belediging, bedreiging, en verbale seksuele intimidatie zijn vormen van ervaren wangedrag binnen de zwembranche die het sterkst afwijken van het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een onderzoek naar de aard en…

  Rapport
 • "Wat ons betreft neemt iedereen dit over"

  Zwembond KNZB geeft aangesloten clubs met een recent samengesteld Incidentenprotocol een handleiding die je liever niet gebruikt, maar waarvan je wel goed moet weten wat er in staat. Ook de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kennismakingslessen

  Deze werkmap is bedoeld voor zwemverenigingen die kennismakingslessen willen aanbieden ten behoeve van het werven van leden. In deze map zitten een draaiboek ter ondersteuning van de organisatie, en vijf…

  Werkboek / instrument
 • Deze brochure geeft alle organisaties die met een zwemaanbod aan de slag willen, inzicht in de producten van de KNZB voor de verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Naast zwemverenigingen kunnen ook…

  Brochure