Spring naar content

492 publicaties gevonden

 • Werkzame elementen: wat zijn het en hoe worden ze bepaald? Helpen ze om erkende interventies in een andere context toe te passen? Deskundigen vanuit jeugdzorg, gezondheidsbevordering, welzijn en sport lieten…

  Online artikel
 • Een goede netwerkanalyse helpt bij het inzichtelijk maken welke partijen betrokken zijn of betrokken kunnen worden bij samenwerking. Het Kenniscentrum Sport heeft samen met de Wageningen Universiteit (WUR) hiervoor een…

  Factsheet
 • wat heeft het programma ‘Meedoen alle jeugd door sport’ opgeleverd?

  Ongeveer vijf jaar geleden eindigde het landelijke sportstimuleringsprogramma ‘Meedoen alle jeugd door sport’, dat vier jaar dáárvoor met veel tamtam werd gelanceerd als ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’. Ik mocht…

  Online artikel
 • Het kabinet blijft zich de komende jaren onverminderd inzetten om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te bevorderen. Daarbij staan preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak…

  Online artikel
 • Vol verwachting zat ik op 4 december bij de verdediging van Jan-Willem van der Roest z’n proefschrift: ‘From participation to consumption? Consumerism in voluntary sport clubs’. De titel intrigeerde me…

  Online artikel
 • Hoe zorg je ervoor dat gesubsidieerde sport- en beweegactiviteiten worden voortgezet na afloop van de projectperiode?

  Het moment is daar, de verlossende brief is binnen, de champagne kan worden geopend want de subsidie-aanvraag voor jouw lokale sport- en beweegproject is gehonoreerd. Genieten van dit moment is…

  Online artikel
 • hoe kun je als sportvereniging jongeren uit aandachtswijken werven?

  Reclamemakers lukt het als geen ander om mensen te verleiden. Hoe sportbonden en sportverenigingen de technieken van deze commerciële marketeers kunnen inzetten om meer leden te werven, is het centrale…

  Online artikel
 • Verschillende onderzoeken tonen aan dat zeker vijftig procent van de basisscholieren nog steeds de beweegnorm niet haalt. Het uurtje gymles in de week draagt natuurlijk wel bij, maar lijkt een druppel op een gloeiende…

  Artikel in vaktijdschrift