Spring naar content

21 publicaties gevonden

 • advies over de kennisketen van sportevenementen

  In dit advies heeft de Nederlandse Sportraad verschillende aanbevelingen gedaan om van Nederland een evenementenland te maken. Een belangrijke voorwaarde daarvan is het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis bij…

  Rapport
 • advies strategische agenda en beleidskader sportevenementen

  In dit advies van de Nederlandse Sportraad wordt een Nationale sportevenementenagenda aangeraden. Met een gezamenlijke Nationale Sportevenementenagenda kan meer rendement worden gehaald uit terugkerende en eenmalige sportevenementen. Het kabinet speelt…

  Rapport
 • actualisering werkprogramma 2018-2020

  Deze publicatie bevat de actualisering van de activiteiten van 2019 en vormt daarmee een bijlage bij het werkprogramma Stip op de horizon 2018-2020. De Sportraad gaat de komende tijd adviseren…

  Beleidsnota
 • een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs

  De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren om leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten…

  Rapport
 • briefadvies

  Dit briefadvies brengt de NLsportraad een aantal aanbevelingen onder de aandacht die de raad cruciaal vindt voor de organisatie van grote sportevenementen. De adviezen hebben betrekking op: Uniformiteit op landelijk…

  Rapport
 • Eind 2017 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de NLsportraad een adviesaanvraag gedaan over subsidies aan internationaal toonaangevende topsportevenementen. In de brief vraagt de minister het volgende.…

  Rapport
 • startadvies sportakkoord

  Het sportakkoord komt volgens de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) precies op tijd. De maatschappelijke betekenis van sport en bewegen komt steeds vaker in maatschappelijke discussies ter sprake. De maatschappelijke betekenis van…

  Rapport
 • werkprogramma 2018-2020

  De advisering van de NLsportraad is gericht op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en het vergroten van het rendement van sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van…

  Beleidsnota
 • analyse van 25 grote sportevenementen in Nederland

  Rapport met de resultaten van een analyse gemaakt van een aantal van deze grote sportevenementen. Aanleiding Medio 2016 is de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) opgericht. De NLsportraad geeft gevraagd en ongevraagd…

  Rapport