Spring naar content

7 publicaties gevonden

 • Het sportbeleid zoals in deze beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 is vastgelegd, bestaat uit vier doelen. Te weten mensen verbinden, mensen van jong tot oud aanzetten tot bewegen, samenwerking in de…

  Beleidsnota
 • Doel van dit akkoord is om de kracht van sport te gebruiken om te komen tot een vitale, sportieve en aantrekkelijke regio. Er wordt nu gekozen voor een overkoepelend sportakkoord,…

  Beleidsnota
 • sport en bewegen in Park Lingezegen

  Deze studie zet in op het voor sport en bewegen optimaliseren van Park Lingezegen. De kern van deze rapportage wordt gevormd door deel 2. Hierin worden de optimalisaties ten aanzien…

  Rapport
 • In aansluiting op ‘Nederland Sportland 2016’ en voortbouwend op het bestaande beleid ‘Speelveld in Beweging’, wordt in de voorliggende notitie onder de titel ‘Gelderland Sportland, een wereld te winnen!’ een…

  Beleidsnota