Spring naar content

18 publicaties gevonden

 • Aan de hand van een conceptueel model – een vereenvoudigde schematische weergave van de oorzaak-gevolg relaties tussen groen en gezondheid – wordt aangegeven op welke vier manieren groen invloed heeft…

  Rapport
 • Deze factsheet is onderdeel van een serie factsheets die zijn geschreven in het kader van het onderzoek Impactvolle Determinanten. Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op…

  Factsheet
 • Per thema van het Nationaal Sportakkoord wordt informatie weergegeven over de indicatoren waarmee de voortgang van het akkoord wordt gemonitord.  De thema’s zijn: Inclusief sporten en bewegen, met cijfers over…

  Website
 • In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. De VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven…

  Rapport
 • een sportiever Nederland

  In de Sport Toekomstverkenning verkennen het SCP en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de toekomst van sport en bewegen in Nederland. Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030…

  Website
 • waarom is teveel zitten een probleem?

  In deze factsheet Zitgedrag zetten Kenniscentrum Sport en het RIVM de feiten op een rij en geven tips over een effectieve aanpak van teveel zitten.  De factsheet zoomt in op…

  Factsheet
 • De Sport Toekomstverkenning (STV) is een product van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Directie Sport van het…

  Website
 • doelen, normen en afwegingen bij de kwaliteit van de leefomgeving, hoofdrapport

  In 2018 moet de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Deze stelselherziening brengt bestaande regels over beheer en gebruik van de leefomgeving bij elkaar om de besluitvorming over projecten in de…

  Rapport
 • kernboodschappen van de volksgezondheid toekomst verkenning 2014

  Deze Kernboodschappen maken deel uit van ‘Een gezonder Nederland’, de zesde ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning’. In de VTV-2014 zijn vier opgaven voor de volksgezondheid centraal komen te staan:  Iedereen zo lang…

  Rapport