Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • keuzes en prioriteiten voor Brabant

    Op verzoek van het provinciebestuur geeft SER Brabant in dit rapport zijn visie op de meerwaarde van sport voor de economie in de Brabantse beleidscontext. Hieraan verbinden de onderzoekers het door…

    Rapport