Spring naar content

24 publicaties gevonden

 • Deze factsheet geeft een overzicht van sedentair gedrag of zitgedrag in Nederland en de gevolgen daarvan. Er wordt stilgestaan bij hoeveel we zitten, het zitten tijdens COVID-19, trends in zitten…

  Factsheet
 • TNO heeft deze factsheet gepubliceerd over beeldschermwerk anno 2021. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (45%) minstens 6 uur per werkdag beeldschermwerk doet. Van de mensen die thuiswerken…

  Factsheet
 • toekomstagenda onderzoek gezondheid en verstedelijking, eindrapport

  In het kader van de provinciale ToekomstAgenda naar gezondheid en verstedelijking is in juli 2018 het onderzoek Gezond Zuid-Holland 2040 afgerond. In dit onderzoek zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen…

  Rapport
 • factsheet 2016

  Dit factsheet gaat over langdurig zitten op het werk. In 2015 brengen Nederlanders gemiddeld 9,5 uur per dag zittend door. Nederlandse werknemers zitten gemiddeld 8,3 uur op een weekenddag en…

  Factsheet
 • scholing over eten, bewegen en opvoeding in de kinderopvang, handleiding voor docenten

  Handleiding voor docenten behorende bij de scholing ‘Een gezonde start’. Tijdens deze scholing maakt u kennis met onderwerpen als voeding, bewegen, opvoeding.

  Handboek / handleiding
 • wat is het? waarom lunchwandelen? hoe organiseer je dit?

  Lunchwandelen maakte deel uit van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de publiekscampagne 30minutenbewegen. Het doel is te-weinig-actieve werknemers te verleiden tot meer bewegen. 

  Brochure
 • Het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt groeit niet meer en de Nederlander zit steeds meer uren per dag. Langdurig achtereen zitten blijkt ongezonder dan vaak gedacht, ook als je dagelijks…

  Rapport