Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • een bijdrage aan de discussie over decentralisatie

  Deze publicatie levert argumenten voor de stelling dat de kwaliteit van overheidsbeleid kan worden vergroot door middel van decentralisatie. Dit boekje is opgenomen in de Groene reeks nr. 56. 

  Boek
 • het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente

  Hoe zorg je dat kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen? Meer concreet: hoe maak je een speelplaats toegankelijk voor iedereen? De inspiratiebundel ‘Aan de slag met samen spelen’…

  Rapport
 • richtinggevende leidraad voor lokale preventieakkoorden

  Deze publicatie biedt gemeenten in verschillende procesfases ondersteuning: vanaf de eerste aanleiding voor een lokaal preventieakkoord tot de ondertekening en borging ervan. 

  Handboek / handleiding
 • Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van…

  Boek
 • Het onderwerp ‘de gemeente en sport’ is nog steeds actueel. In de bemoeiingen van de gemeentelijke overheden met de sportbeoefening zijn, evenals in de sportbeweging zelf, de laatste jaren nieuwe…

  Boek
 • door cultuur en sport naar een vitale lokale samenleving

  In deze brochure zijn 10 (w)ijkpunten gedefinieerd die een rol spelen bij de vitalisering van de wijk. Per ijkpunt zijn steeds een voorbeeld of voorbeelden vanuit gemeenten te lezen.

  Brochure
 • handreiking voor de praktijk

  In veel gemeenten wordt geworsteld met de vraag hoe om te gaan met de paardenhouderij. Veelal wordt de paardenhouderij aangemerkt als een agrarisch bedrijf, waarbij in het ene geval het…

  Rapport