Spring naar content

253 publicaties gevonden

 • Het is 2034. Buitenspelen is een vak op school. Bewegen heeft een prominente plek in het curriculum op elke school, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Met…

  Online artikel
 • de ontwikkeling tussen 2015 en 2021, factsheet 2023/26

  Kinderen spelen vaker buiten als hun ouders dat heel belangrijk vinden. Ouders kunnen dus een belangrijke rol spelen als het gaat om het stimuleren van buitenspelen. Dat blijkt uit onderzoek…

  Factsheet
 • een onderzoek naar het tot stand komen van risicovolle spelkeuzes tijdens vrij buitenspel en het stimuleren daartoe middels een nudge-interventie in Lunetten-Zuid

  Dit onderzoek streeft er naar om meer te begrijpen hoe, waar, waarmee en waarom kinderen risicovol spelen, wanneer zij vrij buitenspelen door de wijk. Door erachter te komen op welke…

  Scriptie
 • 60 natuurervaringen voor baby, dreumes en peuter

  In dit boek vind je handvatten om kinderen vanaf de geboorte kennis te laten maken met de natuur. Het boek is opgedeeld in de categorieën vanaf 0 jaar (baby), vanaf…

  Boek
 • eindrapportage KIEM Sport 2021

  Changing Views is een onderzoeksproject in de Maastricht. Het doel was om passend beweegstimuleringsaanbod te ontwikkelen om het gebruik van de openbare ruimte te optimaliseren en kinderen, vooral degenen die…

  Rapport
 • gecombineerd met de toolkit spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in Roosendaal

  In dit draaiboek wordt verwezen naar het stappenplan beweegvriendelijke omgeving op de website beweegvriendelijkebuurt.nl en naar de toolkit ‘spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal. Afgelopen…

  Werkboek / instrument
 • infographic

  In opdracht van Jantje Beton heeft Kien een peiling gedaan onder meer dan 500 kinderen van 6 t/m 12 jaar naar hoe het staat met buitenspelen in Nederland. Hieruit blijkt onder andere dat maar liefst 21% van de kinderen aangeeft te weinig tijd te hebben…

  Factsheet
 • de volkssportkoffer

  De auteurs beschrijven in deze publicatie een aantal volksspelen uit Vlaanderen. Balspelen, bolspelen, schietspelen, steek- en vechtspelen, verplaatsingsspelen, werpspelen en gezelschapsspelen komen aan de orde. Dit is het derde nummer…

  Brochure