Spring naar content

46 publicaties gevonden

 • wat zijn de effecten en lessen?

  De Nederlandse overheid wil dat minder mensen roken, (overmatig) alcohol gebruiken, overgewicht, diabetes of een depressie hebben en dat mensen meer bewegen. Tussen 2006 en 2018 zijn daarvoor meer dan…

  Rapport
 • de mbo-student als buurtsportcoach

  ‘Jongeren willen op flexibelere tijden kunnen sporten’, ‘Meer gymlessen door een vakdocent in het basisonderwijs’ en ‘Ouderen moeten meer bewegen’ zijn enkele uitspraken uit de media van afgelopen jaar. En…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Ruim een week na de actie ?Heel Nederland danst? komen 450 mensen naar Papendal om van elkaar te leren. Projecten waarin bewegen, sport en een gezonde levensstijl centraal staan worden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar het creëren van een 5-daags sport- en beweegaanbod binnen en buiten schooltijd rondom het gehele basisonderwijs van Heerlen

  In deze scriptie staat de volgende vraag centraal: Op welke manier kan BOS-Heerlen zorg brengen voor een structureel sport – en beweegaanbod van 5 dagen in de week rondom 90%…

  Scriptie
 • "een nieuwe aanzet tot grotere deelname sportorganisaties"

  De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Op welke manier(en) kan de gemeente Leudal sportorganisaties informeren, overtuigen op inhoud en in de communicatie tot het intensiever deelnemen…

  Scriptie
 • kennismakingslessen voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs

  Map met informatie voor het geven van lessen schoolhockey in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het is een uitgave in het kader van het KNHB schoolhockeyproject. Hij is bedoeld…

  Werkboek / instrument
 • Sportverenigingen kunnen veel profijt hebben van de Buurt-Onderwijs-Sport impuls (BOS-impuls) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel van deze impuls is het verkleinen van achterstanden bij jongeren…

  Brochure
 • BOS derde meetjaar

  Vanaf 2005 stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidie beschikbaar aan gemeenten om samen met buurt-, onderwijs- en sportorganisaties sportieve activiteiten te organiseren voor (kwetsbare) jongeren. Deze…

  Rapport
 • resultaten eerste meetjaar 2006

  Vanaf 2005 stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidie beschikbaar aan gemeenten om samen met buurt-, onderwijs- en sportorganisaties sportieve activiteiten te organiseren voor (kwetsbare) jongeren. Deze…

  Rapport