Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • Het ministerie van VWS heeft in 2018 de wens om het beleidskader sportevenementen te evalueren. Van deze evaluatie was ook in het beleidskader zelf al melding gemaakt. De evaluatie biedt…

  Rapport
 • gemeente Oosterhout

  In opdracht van de gemeente Oosterhout heeft ASC Sports & Water een meerjaren onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties te Oosterhout opgesteld. In dit kader is informatie door de gemeente beschikbaar gesteld…

  Rapport
 • gemeente Zeist

  In het Masterplan buitensportsportaccommodaties worden noodzakelijke keuzes gemaakt rondom het totale areaal aan buitensportaccommodaties en de (toekomstige) bekostiging hiervan. Dit betreffen (meerjaren) keuzes over aard, omvang en kwaliteitsniveau dat wordt…

  Rapport
 • 1e verkenning oplossingsrichtingen

  Er is behoefte aan een plan om de speerpunten uit de sport- en beweegvisie, die betrekking hebben op de accommodaties, de komende jaren handen en voeten te kunnen geven. We…

  Beleidsnota
 • versie 2.0

  Aanleidingen De buitensportverenigingen in Ede groeien. Niet alleen in de traditionele onderdelen zoals jeugdsport, maar ook door de groei van bijvoorbeeld vrouwenvoetbal, aanbod voor 55-plussers en aangepast sporten. Door deze…

  Beleidsnota
 • Met het vaststellen van het Beleid en beheerplan buitensportaccommodaties 2012-2016 (raadsbesluit 19 april 2012) is bestuurlijke opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar nieuwe beheervormen van gemeentelijke sportaccommodaties. Uit…

  Beleidsnota
 • Via dit beleidskader wil VWS bijdragen aan het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en intrinsiek aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten.

  Beleidsnota
 • Verschillende ontwikkelingen in Amsterdam zijn aanleiding om het huidige tarievenbeleid aan te passen. Deze ontwikkelingen zijn:  Eén bestuurlijke organisatie Flexibel aanbod Verschil in tarief in de stadsdelen Het nieuwe buitensport…

  Beleidsnota
 • Met de opheffing van de deelgemeenten in 2014 zijn alle bevoegdheden ten aanzien van sportbeleid bij het college ondergebracht en worden alle zwembaden stedelijk aangestuurd. Dat vraagt om een nieuw…

  Beleidsnota
 • nieuw beleidskader vanuit de overheid

  In het Europees jaar van opvoeding door sport (2004) is de verbinding tussen onderwijs en sport hoger op de rijksagenda komen te staan. Dit heeft geleid tot de Alliantie School en Sport (2005-2008):…

  Artikel in vaktijdschrift