Spring naar content

30 publicaties gevonden

 • onderzoeksrapport, onderzoek naar de effecten van de combinatie sport en workshops tegen schooluitval van Nederlandse jongeren (intern rapport)

  Kennispraktijk voerde in de periode februari 2011 tot juni 2012 onderzoek uit naar de effecten van de interventie SportMpower in Enschede, Nijmegen, Deventer en Venlo. Voor het uitvoeren van dit…

  Beleidsnota
 • naar een duurzame aanpak met doorlopende leerlijnen en accent op implementatie en opschaling

  Iedereen is het erover eens dat het belangrijk is dat jongeren voldoende sporten en bewegen. Ook is men het erover eens dat de school de plek bij uitstek is om…

  Verslag
 • Het beleidskader geeft aan hoe het ministerie van VWS de verbinding tussen sport en onderwijs verder wil versterken met als doel een meer samenhangend en dekkend sport- en beweegaanbod te…

  Beleidsnota