Spring naar content

113 publicaties gevonden

 • Belgische sportmannen in de Groote Oorlog

  Group Captain (retired) Roger Vanmeerbeek, doctor in kinesiology, multiple Belgian badminton champion and vice president of the Belgian Olympic and Interfederal Committee is a specialist of military sports. Within the…

  Boek
 • resultaten van het Vlaamse sportdienst panel 2.0 (VSDP2.0)

  In deze vierentwintigste BMS-publicatie ligt de focus op het lokale sportbeleid. Deze tweede wave van het Vlaamse Sportdienst Panel (VSDP2.0) focust op diverse aspecten van de werking van sportdiensten van…

  Rapport
 • sports participation and opportunities for people in poverty: in search of an inclusive policy

  In deze doctoraatsthesis worden de actieve sportdeelname en de sportkansen van mensen in armoede onderzocht vanuit een sociologisch perspectief. Verder wordt nagegaan in welke mate de sportsector in staat en…

  Proefschrift/oratie
 • een studie naar het 'Boris Becker' en 'Anton Geesink' effect

  Deze masterproef onderzoekt het verband tussen topsportsucces en sportbeoefening. Deze masterproef voegt aan de bestaande studies een nieuwe kijk toe door een verdeling te maken in nichesporten en mainstreamsporten en te zoeken naar…

  Scriptie
 • een verkennende analyse van good practices als inspiratie voor de clubsport van de toekomst

  Dit is het tweeëntwintigste nummer in de reeks van BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke…

  Verslag
 • design and methodology of the prospective EPHE (epode for the promotion of health equity) evaluation study

  Background: Reducing health inequalities is a top priority of the public health agendas in Europe. The EPHE project aims to analyse the added value of a community-based interventional programme based…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • aan de slag met de maatschappelijke meerwaarde van sport in steden

  Vijf jaar geleden is JES de particuliere wereld van de stedelijke sportclubs ingedoken. Met het werken met thaiboksers, urban dancers of jonge voetbaltrainers viel hen het enorme potentieel op dat…

  Verslag
 • In enkele tientallen jaren is het toerisme uitgegroeid van een elitair gebeuren tot een massaverschijnsel van ongekende omvang. Deze stormachtige groei van het toerisme heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen…

  Boek