Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • Short Summary Sport wields incredible power to foster inclusion and drive economic growth on various fronts. Therefore, in the quest to build thriving, inclusive societies, it is essential to focus…

  Rapport
 • actualisering werkprogramma 2021-2024 van de Nederlandse Sportraad

  In het werkprogramma Sport in het systeem 2021-2024 heeft de NLsportraad de visie voor de komende jaren neergezet. De NLsportraad wil met zijn adviezen topsport, breedtesport en bewegen systematisch mogelijk…

  Rapport
 • streven naar sporten, bewegen en leefstijlondersteuning op maat

  Lectorale rede van Jasmijn Holla. Het lectoraat Kracht van Sport en Bewegen richt zich met praktijkgericht onderzoek op het benutten van de potentiële gezondheidswaarde en sociaal-maatschappelijke waarde van sport, bewegen en…

  Proefschrift/oratie
 • de meerwaardevan de sportstroom

  Al diverse jaren wordt er op scholen voor voortgezet onderwijs (VO) door studenten van de academie voor lichamelijke opvoeding (ALO) in Amsterdam en omgeving onderzoek gedaan naar de meerwaarde van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Nog steeds nemen de inschrijvingen voor Olympic Moves toe. Ook na vijftien jaar. Dit schooljaar is alweer de zestiende editie van de grootste schoolsportcompetitie in Nederland voor het voortgezet onderwijs.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo

  Dit boek bevat een methode, genaamd Be Sports-Minded, voor het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) op havo en vwo. In deze methode komen verschillende thema’s aan bod, zoals onder…

  Boek
 • van houding naar beroepshouding

  Dit boek bevat een methode voor het examenvak Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2). Het boek bestaat uit zes hoofdstukken, waarin verschillende thema’s aan bod komen, zoals: leidinggeven, gezond bewegen, gezonde leefstijl,…

  Boek
 • Sportitude is de nieuwe methode voor LO2, die volledig aansluit bij de eindtermen van dit keuzevak. De methode is geschreven vanuit de visie dat LO2 een praktijkvak is, waarbij theorie…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het LO2 examenprogramma (LO als examenvak voor vmbo) staan in de eindtermen kennis en praktische vaardigheden aangegeven waar aan gewerkt door leerlingen. Scholen gaan daar op verschillende manieren mee…

  Artikel in vaktijdschrift