Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • Online tool met informatie voor zorgverleners over de impact van bewegen op specifieke aandoeningen. Iedereen heeft baat bij voldoende bewegen. Maar voor mensen met een chronische aandoening is dit vaak makkelijker…

  Werkboek / instrument
 • Deze factsheet gaat over bewegen bij mensen met een longziekte. In Nederland zijn meer dan een miljoen mensen met een longziekte. De meest voorkomende ziekten zijn astma en COPD. Daarnaast…

  Factsheet
 • evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases

  De auteurs geven in dit overzichtsartikel de stand van zaken weer van onderzoek naar de werkzaamheid van bewegen als therapie bij 26 chronische ziekten. In hoeverre heeft bewegen een positief…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • COPD is een aandoening die wordt gekarakteriseerd door een niet volledig reversibele luchtwegobstructie die in het algemeen progressief is en wordt veroorzaakt door een abnormale ontstekingsreactie in de luchtwegen en…

  Proefschrift/oratie
 • In opdracht van NISB heeft TNO-PG, Bewegen Gezondheid een inventarisatie uitgevoerd van de beweegadviezen voor mensen met een chronische aandoening binnen (para)medische richtlijnen. Dit rapport is een verslag van de…

  Rapport
 • beweeginterventie chronisch obstructieve longziekten

  Deze tekst is opgesteld als theoretische achtergrond bij de beweegprogramma’s voor deelnemers met chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Het betreft een overzicht van de relevante hedendaagse literatuur en geeft een…

  Handboek / handleiding
 • een kunst, een kracht

  In het kader van een afstudeeropdracht bij NISB heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van good practices voor de doelgroepen astma/COPD en depressie. Doel van de inventarisatie is om gehoor te…

  Verslag
 • een kunst, een kracht, bijlagen

  Bijlagenboek behorende bij Samenwerken : een kunst, een kracht. In het kader van een afstudeeropdracht bij NISB heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van good practices voor de doelgroepen astma/COPD en…

  Verslag