Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • In dit topic komt de wijze waarop de integrale ontwikkeling van het kind wordt vormgegeven aan bod in artikelen die gaan over het curriculum in het algemeen, over de vanzelfsprekendheid…

    Artikel in vaktijdschrift
  • durf jezelf uit te dagen

    Een rubriek in de praktijk van Lichamelijke Opvoeding Magazine is ‘Een kijkje in de gymzaal van..’ Hier komt een LO-docent in beeld die gevraagd wordt zijn visie en werkwijze te…

    Artikel in vaktijdschrift