Spring naar content

50 publicaties gevonden

 • De Gelderse Sportmonitor, een tweejaarlijks leefstijlonderzoek onder de bevolking van Gelderland, is in 2015 voor de derde keer uitgevoerd. Door middel van dit onderzoek wil de provincie Gelderland achterhalen wat…

  Rapport
 • Achterhoek in beweging

  Achterhoek in Beweging is klaar voor de start van een nieuwe beleidsperiode. Tussen 2016-2019 staan twee speerpunten centraal: Iedereen doet mee (een levenlang sporten voor iedereen); en Een groeiende en…

  Rapport
 • kenmerken - thematisering - inventarisatie

  De provincie Gelderland heeft enige tijd geleden het nieuwe programma ‘Gelderland Sport! 2016-2019′ vastgesteld. Eén van de drie doelstellingen richt zich op het versterken van de maatschappelijke kracht van sport.…

  Rapport
 • een onderzoek naar de risicoperceptie van burgers over de veiligheid rondom recreatie zwemwateren in de provincie Gelderland

  De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt; in hoeverre accepteert de burger de risico’s rondom zwemwateren en welke factoren verklaren de risicoperceptie en wat verwachten de burgers van de…

  Scriptie
 • Dit rapport bevat de verzamelde deelonderzoeken rondom de evaluatie van de Girostart in Gelderland (Giro Gelderland) die door verschillende partners zijn uitgevoerd. Het volgende is onderzocht: maatschappelijke impact economische impact…

  Rapport
 • Doel van dit akkoord is om de kracht van sport te gebruiken om te komen tot een vitale, sportieve en aantrekkelijke regio. Er wordt nu gekozen voor een overkoepelend sportakkoord,…

  Beleidsnota
 • provincie Gelderland

  Sporten en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. De provincie Gelderland voert het programma Gelderland Sport! in de periode 2013-2016 uit. Met de…

  Rapport
 • rapportage

  De Provincie Gelderland heeft gevraagd wat het energie-besparingspotentieel is van sportaccommodaties en van scholen (primair onderwijs, PO en voortgezet onderwijs, VO) in haar provincie. Bekendheid met dit besparingspotentieel maakt het mogelijk om…

  Rapport