Spring naar content

50 publicaties gevonden

 • ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland

  Om inzicht te krijgen in de thematiek van de ‘open club’ en de ontwikkelingsmogelijkheden van sportverenigingen in Gelderland heeft het Mulier Instituut op verzoek van provincie Gelderland een inventarisatie uitgevoerd.…

  Rapport
 • gezondheid, welzijn, opvoeding en leefwijze van 0-12 jarigen in regio Gelderland-Zuid

  Rapportage met de uitkomsten van de tweede Kindermonitor. Dit rapport is te gebruiken als naslagwerk. Er staat achtergrondinformatie in over de belangrijkste onderdelen van het onderzoek en waarom het van…

  Rapport
 • In deze infographic is een aantal belangrijke resultaten over gezondheid en welzijn van kinderen tot 12 jaar in regio Gelderland-Zuid weergegeven. De resultaten zijn afkomstig uit de Kindermonitor 2013. Ruim…

  Factsheet
 • Gelderlanders bewegen minder dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit de Gelderse Sportmonitor 2013. Het rapport geeft om de twee jaar inzicht in het sport- en beweeggedrag van de volwassen…

  Rapport
 • De acht Achterhoekse gemeenten hebben een sportkader opgesteld om de samenwerking te intensiveren. De gemeenten hebben afgesproken dat projecten beter op elkaar afgestemd worden en waar mogelijk gezamenlijk uitgevoerd worden.…

  Beleidsnota
 • combinatiefuncties in Gelderland

  Deze publicatie bevat 6 inspirerende portretten die u inzicht en voorbeelden geven van interessante bestedingen van de subsidieregeling combinatiegelden in Gelderland.

  Brochure
 • programma 2010-2016

  Op 11 november 2009 stelden Provinciale Staten van provincie Gelderland het voorstel ‘Gelderland Sportland : een wereld te winnen!’ vast. Daarmee omarmde Gelderland een nieuwe ambitie voor breedte én topsportbeleid,…

  Beleidsnota