Spring naar content

50 publicaties gevonden

 • provincie Gelderland

  Sporten en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. De provincie Gelderland voert het programma Gelderland Sport! in de periode 2013-2016 uit. Met de…

  Rapport
 • rapportage

  De Provincie Gelderland heeft gevraagd wat het energie-besparingspotentieel is van sportaccommodaties en van scholen (primair onderwijs, PO en voortgezet onderwijs, VO) in haar provincie. Bekendheid met dit besparingspotentieel maakt het mogelijk om…

  Rapport
 • ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland

  Om inzicht te krijgen in de thematiek van de ‘open club’ en de ontwikkelingsmogelijkheden van sportverenigingen in Gelderland heeft het Mulier Instituut op verzoek van provincie Gelderland een inventarisatie uitgevoerd.…

  Rapport
 • gezondheid, welzijn, opvoeding en leefwijze van 0-12 jarigen in regio Gelderland-Zuid

  Rapportage met de uitkomsten van de tweede Kindermonitor. Dit rapport is te gebruiken als naslagwerk. Er staat achtergrondinformatie in over de belangrijkste onderdelen van het onderzoek en waarom het van…

  Rapport
 • In deze infographic is een aantal belangrijke resultaten over gezondheid en welzijn van kinderen tot 12 jaar in regio Gelderland-Zuid weergegeven. De resultaten zijn afkomstig uit de Kindermonitor 2013. Ruim…

  Factsheet
 • Gelderlanders bewegen minder dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit de Gelderse Sportmonitor 2013. Het rapport geeft om de twee jaar inzicht in het sport- en beweeggedrag van de volwassen…

  Rapport
 • De acht Achterhoekse gemeenten hebben een sportkader opgesteld om de samenwerking te intensiveren. De gemeenten hebben afgesproken dat projecten beter op elkaar afgestemd worden en waar mogelijk gezamenlijk uitgevoerd worden.…

  Beleidsnota