Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • een onderzoek naar hoe allochtone jongeren betrokken kunnen worden bij de campagne Heel Nederland fietst

    Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek onder allochtone jongeren naar de manieren waarop deze bereikt voor de campagne Heel Nederland fietst bereikt kunnen worden.

    Rapport
  • Brochure over de actie Heel Nederland Fietst dat in 2010 zal lopen in het kader van de campagne 30minutenbewegen. In 2010 willen NISB en de Fietsersbond zoveel mogelijk mensen die…

    Brochure