Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • gebruik en houding van vertegenwoordigers van sportverenigingen, informele groepen en breedtesportevenementen ten aanzien van hardloop-, wandel- en fietsapps, factsheet

  Dit factsheet gaat over het gebruik en de houding van vertegenwoordigers van sportverenigingen, informele groepen en breedtesportevenementen ten aanzien van hardloop-, wandel- en fietsapps. De resultaten zijn gebaseerd op kwalitatief, verkennend onderzoek. Monitoring…

  Factsheet
 • naar een duurzame netwerksamenleving

  Informatie-, communicatie- en transactietechnologie doet iets met de aloude beperkingen van ruimte en tijd. Een Ministerie van Ruimte & Tijd is een metafoor voor integraal beleid op het gebied van…

  Rapport
 • SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft samen met het Northgo College uit Noordwijk een aantal voorbeeldlessen voor digitalisering in de gymles ontworpen. In deze lessen wordt ICT ingezet als video-instructie en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kansen van digitalisering

  Op hogeschool Windesheim wordt door het Lectoraat ‘Bewegen, School en Sport’ sinds januari 2012 onderzoek gedaan naar mogelijkheden van digitalisering van de gymles. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een combinatie van digitale techniek, vakinhoud en didactiek in het spelonderwijs

  Dit artikel laat zien hoe de app ‘Video-catch’ werkt in het onderwijs. De vraag hierbij is vooral nog hoe en wanneer het taggen met deze digitale toepassing effectief kan worden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kritisch filosofisch betoog

  Als deelnemer aan het symposium ‘Van tikken naar taggen 2015’ aangaande digitalisering in bewegingsonderwijs en sport en als opleidingsdocent van de Calo, waardoor ik middels vele stagebezoeken op allerlei scholen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het najaar van 2012 startte Windesheim in Zwolle zowel met een project als een onderzoek naar het gebruik van ‘tech’-knowledge in de lichamelijke opvoeding (LO). Vanuit mijn betrokkenheid bij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kritische dialoog

  Op woensdag 25 maart organiseerde het lectoraat Bewegen, School en Sport van hogeschool Windesheim het symposium ‘Van tikken naar taggen 2015’ over digitalisering in bewegingsonderwijs en sport. Tijdens dit symposium…

  Artikel in vaktijdschrift