Spring naar content

31 publicaties gevonden

 • de resultaten in 2021, interview met Cees Klaassen

  De KVLO heeft haar koers van 2020-2024 vastgelegd in de beleidsnotitie Goed leren bewegen, een leven lang actief? De notitie en flyer (zie figuur 1) zijn te downloaden op Mijn…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De KVLO doet zelf ook mee aan de professionalisering van de werkers in het speelveld in en rondom de school. Onder andere met cursussen, scholingen, uitgave van het vakblad Lichamelijke…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Voor de beschrijving van inhoud en kwaliteit van het bewegingsonderwijs zijn de Basisdocumenten voor bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs (primair onderwijs, (PO) en het voortgezet onderwijs (VO)) van het Jan Luiting…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kijk in de praktijk

  Voor het topic over keuzeprogramma’s hebben we een vragenlijstje via de KVLO site uitgezet en gekeken hoe keuzeprogramma’s in de praktijk vorm krijgen. Er zijn dertien scholen die gereageerd hebben.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Jo Lucassen in Sport & Strategie (Jaargang: 2017) waarbij ingegaan wordt op het nieuwste beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding die door de KVLO en ALO’s in de zomer van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het hedendaagse onderwijs is er steeds meer aandacht voor persoonlijkheidsvorming. Landelijk is dit te zien in de eerste hoofdlijnen van het plan Onsonderwijs2032. Op de kaderdag van de KVLO…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel is van een vakleerkracht die oorspronkelijk groepsleerkracht was. Hij heeft naast de pabo en het cios de module vakbekwaamheid bewegingsonderwijs gedaan om zijn bevoegdheid te halen. En dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De afdeling individuele rechtspositie biedt hulp en bijstand bij allerhande vragen en problemen die voortvloeien uit de werksituatie van leden van de KVLO. Deze juridische bijstand geldt voor leden werkzaam…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel over vakoverstijgende projecten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs geeft antwoord op de volgende vragen: Wat houdt projectmatig werken in? Hoe zet je een project op? Hoe…

  Artikel in vaktijdschrift