Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • hoe kan klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (5)

  In het voorgaande artikelen hebben we stil gestaan bij de slag van observeren naar analyseren. Nu willen we verder gaan met het bespreken van gericht interveniëren. Uiteindelijk speelt bij het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe kan klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (4)

  In voorgaande artikelen hebben we stilgestaan bij het belang van constateren (o.a. de SST test en SAQI als meetinstrument) en observeren door een ‘groepsdynamische bril’. In dit artikel maken we…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe kan klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (3)

  “Die klas 2 havo B is zo druk. Ik kan er niets mee. Ik ben meer bezig met orde houden dan met lesgeven. Er valt geen land mee te bezeilen.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe kan Klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (2)

  In Lichamelijke Opvoeding 9 van 2014 is het eerste artikel verschenen over Klassenspel en passend onderwijs. Klassenspel is gericht op het optimaliseren van een veilig leer- en leefklimaat door meer…

  Artikel in vaktijdschrift