Spring naar content

35 publicaties gevonden

 • Limburg beweegt!

  In deze accentennotitie worden de uitgangspunten benoemd voor een eventuele provinciale betrokkenheid bij sportinitiatieven. Daarnaast worden ook een aantal accenten benoemd.

  Beleidsnota
 • onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg

  De provincie Limburg heeft als doelstelling de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie was inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in…

  Rapport
 • september 2012

  Factsheet over krimp en de gevolgen voor de verenigingen in de provincie Limburg.

  Factsheet
 • In opdracht van Clubtotaal is in zeven gemeenten in Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) een verenigingsmonitor uitgevoerd. Clubtotaal is een samenwerkingsverband…

  Rapport
 • een onderzoek naar processen en effecten

  De Werkgroep Recreatie van de Landbouwuniversiteit Wageningen heeft in 1987 en 1988 onderzoek verricht naar effecten van privatisering op de watersport en de sportvisserij. Zij heeft het onderzoek opgezet in…

  Boek
 • visienota Huis voor de Sport 2010-2016

  Visienota van Huis voor de Sport Limburg voor 2010-2016. De visie is grotendeels gebaseerd op de landelijke ambitie van Nederland sportland 2016 en het Olympisch Plan 2028. Een ambitie waar…

  Verslag