Spring naar content

35 publicaties gevonden

 • georganiseerde sport bewijst zich

  In 2006 stelden de Nederlandse ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Wonen, Wijken en Integratie (WWI) het programma ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’ in. Het programma liep tot…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een verkennende studie naar de effecten van sport in de geïndiceerde jeugdzorg

  In deze publicatie doet het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) verslag van een eerste verkenning naar de effecten en werkzame ingrediënten van…

  Rapport
 • een selectie van de meest succesvolle en bruikbare praktijkvoorbeelden uit het programma Meedoen alle Jeugd door Sport

  Meedoen alle Jeugd door Sport was een programma van het Ministerie van VWS, NISB, NSA, 9 sportbonden, 11 gemeenten en ruim 500 verenigingen. In de periode 2006-2010 hebben alle betrokkenen…

  Boek
 • tijd voor sport 2006-2011

  In dit boek worden de ervaringen over het vitaliseren van de vereniging van vijf jaar Tijd voor Sport beschreven. De afgelopen vijf jaar heeft de KNVB, samen met negen andere…

  Rapport
 • Het ‘Tijd voor Korfbal’-project is onderdeel van het programma ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’. Op verzoek van het KNKV is een eindevaluatie uitgevoerd van het procesverloop en de behaalde resultaten…

  Rapport
 • de kracht van judo

  In februari 2006 ondertekende de Judo Bond Nederland het project ‘Meedoen Allochtone Jeugd door Sport’, later veranderd in ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’. De bond confirmeerde zich aan de afspraken…

  Boek
 • Van 2006 tot en met 2010 hebben 9 sportbonden en 11 gemeenten meegedaan met het programma Meedoen Alle Jeugd door Sport. Bij ruim 500 sportverenigingen hebben zij in totaal ruim…

  Audiovisueel middel
 • bron van kennis en ervaring

  In de periode van 2006 tot en met 2010 heeft het project ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’ plaatsgevonden. Ruim 500 sportverenigingen zijn in deze periode aan de slag gegaan om…

  Rapport