Spring naar content

210 publicaties gevonden

 • input NOC*NSF voor de verkiezingsprogramma’s gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Op 21 maart 2018 worden de volgende gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op dit moment zijn de lokale politici druk bezig met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. Vanuit de sport geredeneerd is het…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar betekenisgeving aan kennisdeling en -ontwikkeling binnen NOC*NSF Topsport

  In deze masterthesis beargumenteert de auteur dat sporttak overstijgende kennis bij NOC*NSF, waar de Nederlandse topsport uit het oogpunt van ambitie, concurrentie, strategie en verantwoording grote behoefte aan heeft, niet…

  Scriptie
 • een onderzoek naar professionalisering in de context van allianties en samenwerkingsverbanden in de sport

  Voor deze scriptie is een kwalitatief onderzoek gedaan in opdracht van het NOC*NSF en namens de Universiteit Utrecht. Het onderzoek poogt inzichten te geven in de betekenissen van betrokkenen in…

  Scriptie
 • Sportiviteit staat centraal op het Echnaton in Almere. In 2004 is deze school door NOC*NSF verkozen tot ‘Sportiefste school van Nederland’. Dit artikel gaat over het aanbod naschoolse sport op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Alliantie School & Sport is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW, VWS en de sportkoepel NOC*NSF. De doelstelling van de Alliantie is een dagelijks sportaanbod in en om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Nederlandse Handboog Bond (NHB) wil, met het lespakket voor het basis- en voortgezet onderwijs, scholieren op een leuke en veilige manier kennis laten maken met de handboogsport en de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • door Olympische Netwerken en topsportsteunpunten

  NOC*NSF is vanaf 2004 druk bezig een ondersteuningsstructuur in Nederland op te zetten voor talenten en topsporters. Een belangrijke rol in ondersteuning is weggelegd voor de elf zogenaamde topsportsteunpunten die…

  Artikel in vaktijdschrift
 • rapportage Adviescommissie European Games 2019

  De Adviescommissie European Games 2019 is ingesteld door het bestuur van NOC*NSF. De aanleiding is gelegen in het intrekken van de kandidatuur c.q. de organisatie van de Europese Spelen 2019…

  Rapport
 • In het Olympisch Stadion is op 6 februari jongstleden het Olympisch Lespakket Beijing 2008 gepresenteerd. Voor de eerste keer is dit geheel digitaal toegankelijk. Het lespakket is een uitgave van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) vindt het belangrijk dat leerlingen op een leuke en uitdagende manier kennismaken met klimmen. Dit kennismakingsproject van NOC*NSF, SLO en de NKBV wil klimmen…

  Artikel in vaktijdschrift