Spring naar content

210 publicaties gevonden

 • Dit boekje heeft getracht antwoord te geven op een aantal vraagstukken, namelijk: Wat zijn de algemene uitgangspunten met betrekking tot talentidentificatie, -bevestiging en -ontwikkeling en hoe ziet de weg naar…

  Handboek / handleiding
 • hét themacertificaat Sport en bewegen (PO) en Bewegen en sport (mbo)

  In hoeverre staat sport en bewegen bij jouw school structureel op de agenda? Om scholen te stimuleren structureel meer te doen op het terrein van bewegen en sport, zijn de afgelopen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • sporters worden uitgedaagd niet-sporters mee te nemen

  Van 19 tot en met 26 april vindt de elfde Nationale Sportweek plaats. Dit jaar heeft NOC*NSF er het thema ‘Ik neem je mee!’ aan verbonden. Een thema dat aansluit op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • nieuw beleidskader vanuit de overheid

  In het Europees jaar van opvoeding door sport (2004) is de verbinding tussen onderwijs en sport hoger op de rijksagenda komen te staan. Dit heeft geleid tot de Alliantie School en Sport (2005-2008):…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Inmiddels is bij een groot deel van de Nederlandse bevolking bekend dat er een streven bestaat om de Olympische Spelen in 2028 (100 jaar na Amsterdam) naar Nederland te halen. 43% van de ondervraagden…

  Artikel in vaktijdschrift