Spring naar content

312 publicaties gevonden

 • een vak dat regie voert op lichamelijk opvoeden!

  Lichamelijke opvoeding als vak of als opdracht en zelfs als recht? Ons beeld is dat lichamelijk opvoeden meer vergt dan een vak, een paar uurtjes in de week op school.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar sporten bij een sportvereniging voor een positieve ontwikkeling van jongeren in de jeugdhulpverlening

  Heeft sportdeelname een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in de jeugdzorg? Hoe kunnen sportverenigingen en jeugdzorgorganisaties gezamenlijk de sportdeelname van jeugd in de jeugdzorg stimuleren? En hoe…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In Beweging! is een uitgave voor relaties van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

  Vaktijdschrift
 • NISB 1999-2015

  Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) houdt aan het eind van 2015 op te bestaan. Veel van wat is opgebouwd gaat verder onder de naam Kenniscentrum Sport Nederland.…

  Boek
 • In 2011 is de invoering van de maatschappelijke stage een feit. In Lichamelijke Opvoeding 6 uit 2007 stond een artikel over het voornemen van het kabinet om gelden beschikbaar te stellen voor dergelijke stages.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • NISB, KVLO en de VO-raad hebben het project ‘Vmbo in beweging’ ontwikkeld. In een periode van drie jaar krijgen in totaal 80 scholen begeleiding om de niet-actieve leerlingen te stimuleren en te motiveren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • lessen in het maken van een dans, combineren van bewegingsstijlen

  Hoe doe jij dat? Dat is de centrale vraag in het lespakket dat is gemaakt door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Met deze vraag worden leerlingen in het voortgezet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bewegen is gezond! De ‘Gezonde leefomgeving’ is hot! En het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving daarmee onontkoombaar. Maar wat is nou eigenlijk zo’n beweegvriendelijke omgeving en hoe komt het tot stand? Om deze vragen…

  Artikel in vaktijdschrift