Spring naar content

312 publicaties gevonden

 • evaluatie van NISB, eindrapport

  De missie van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is een bijdrage te leveren aan een vitale samenleving waarin iedereen actief is. NISB is het landelijk kennisinstituut dat…

  Rapport
 • een evaluatieonderzoek naar de rol van de professional met een intermediaire functie in een overheidscampagne en de betekenis die zij geven aan de campagne

  Dit kwalitatieve onderzoek geeft inzicht in de rol van de professional met een intermediaire functie in een overheidscampagne en de betekenis die de professional geeft aan de campagne en aan…

  Scriptie
 • sport en bewegen

  Samenwerking op het gebied van sport en bewegen neemt een centrale plaats in binnen ontwikkelingen als de brede school, naschoolse opvang, gezonde school, ketenaanpak, dagarrangementen, combinatiefuncties en buurt-onderwijs-sport (BOS). Hoe…

  Factsheet
 • In dit kwalitatieve onderzoek staat de empirie van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) centraal betreffende publiek-private samenwerking. De betekenisgeving aan publiek-private samenwerking van publieke, private en maatschappelijke…

  Scriptie
 • resultaten 'Vmbo in beweging' bekend

  In eerdere artikelen in de Lichamelijke Opvoeding is het project ‘Vmbo in beweging’ al uitgebreid beschreven. Er is veel gebeurd en bereikt in de afgelopen drie jaar. Het project heeft…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een verkennende studie naar de effecten van sport in de geïndiceerde jeugdzorg

  In deze publicatie doet het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) verslag van een eerste verkenning naar de effecten en werkzame ingrediënten van…

  Rapport
 • Artikelenreeks in dagblad Trouw over de maatschappelijke rol van sport en bewegen. “Sport is sociaal bindmiddel, geen wondermiddel: steeds meer druk op vereniging om maatschappelijk actief te zijn.” (2 oktober…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Erik de Winter (NISB) over kritisch zijn en altijd anticiperen

  De wereld verandert snel en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen wil voortdurend kunnen laveren. Daarom is ook de organisatie continu in beweging. Zelfsturende teams met grote verantwoordelijkheid moeten…

  Artikel in vaktijdschrift