Spring naar content

54 publicaties gevonden

 • voorjaar 2021 - voorjaar 2023

  Het BrabantSport Fonds is op 11 maart 2021 gelanceerd. Het fondsmanagement is ondergebracht bij BrabantSport dat via het fonds (financiële) ondersteuning voor maatschappelijke initiatieven biedt. Op verzoek van de provincie…

  Rapport
 • integraal beleidskader cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd

  Levendig Brabant is een integraal beleidskader voor de sectoren cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Het schetst de hoofdlijnen van het beleid in de komende jaren. Waarbij de provincie samen met…

  Beleidsnota
 • provincie Noord-Brabant

  De doelen voor deze bestuursperiode luiden: Een onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod; Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod; Ontwikkelen van toptalenten in Brabant;…

  Beleidsnota
 • criminele sponsors van het amateurvoetbal in Brabant en Zeeland

  Dit rapport onderzoekt de vraag hoe clubs in het amateurvoetbal zich effectief kunnen wapenen tegen het risico van sponsoring door criminele weldoeners en andere vormen van infiltratie door de onderwereld.

  Rapport
 • tabellenboek

  In deze tabellen zijn de regionale resultaten uit de Jeugdmonitor 0-11 jaar 2017-2018 weergegeven, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. De onderliggende enquête is in het najaar van 2017 uitgezet. Ongeveer 10.900 ouders…

  Rapport
 • draagvlak onder inwoners en prognose economische impact

  De gemeenten Utrecht en Breda hebben – samen met de provincies Utrecht en Brabant de ambitie om de Vuelta d’España (in 2020) in Utrecht en Brabant plaats te laten vinden.…

  Rapport
 • een tevredenheidsonderzoek van een provinciaal voetbaltoernooi voor meisjes in Noord-Brabant

  In aanloop naar het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal dat in de zomer van 2017 in Nederland plaatsvond, ondersteunde de provincie Noord-Brabant het project Best Football Friends (BFF). De uitvoering lag in…

  Rapport
 • volop kansen voor toekomstbestendig Brabant

  Adviesrapport van BrabantAdvies aan provincie Noord-Brabant. Ze roept hierin de provincie op om een aantal stevige veranderingen door te voeren en reikte hiervoor een reeks concrete voorstellen aan: Zet de bodem…

  Rapport
 • De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in juni 2016 het Statenvoorstel ‘Brabant Beweegt: Sportagenda 2016-2019’ vastgesteld. De provincie wil de komende jaren sport inzetten om doelen te realiseren rond sociale…

  Rapport